Disclaimer

Disclaimer

De Resultaatbepalers BV, gevestigd aan de Van Reeuwijkstraat 32, 7731 EH te Ommen en ingeschreven onder 71835164 bij de Kamer van Koophandel, verleent u hierbij toegang tot www.resultaatbepalers.nl “de website” en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Resultaatbepalers BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Resultaatbepalers BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Resultaatbepalers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Resultaatbepalers BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De tools en Excel-documenten zijn met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Aan het gebruik kunnen geen rechten worden ontleend. De Resultaatbepalers B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze tools.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Resultaatbepalers BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Resultaatbepalers BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 

Contact

Heb je vragen? Ben je benieuwd naar wat we voor je kunnen betekenen? Of ben je op zoek naar een leuke samenwerking? Neem dan contact met ons op.